ורק המבט הזה יצר אהבה קשה להאמין אבל מאז הוא איתה לא רואה בימין לא רואה בשמאל רק מסתכל ישר ...