ספרו של יצחק רובין הוא מקבץ של תשעה סיפורי אהבה, כשהקו המקשר ביניהם הוא, היותם של הסיפורים על אהבות לא ...