סיפור אמיתי. סיפור קטן של אהבה גדולה. הפי (לא) אנד כמה אהבה יש תכנית בטלויזיה הרוסית שמחפשת (ומוצאת) קרובים שהיו ...