הדופק גובר, ווהריגוש מתגבר, העיינים בוהות, אתה רוצה לא רק לראות… הנשימה נעתקה, אתה זע בחוסר מנוחה, מקווה שהיא תסתכל, ...