היא גורמת לך לקפוץ עד השמיים, או אולי גורמת לך לצלול מתחת למים.. ...