כל אישה מגיעה לרגע הזה, כשהיא צריכה להחליט איך לשלב בין ילדים ועבודה עבודה היא דרך להתפרנס בסופו של דבר ...