שיריה של אדית קובנסקי הם מטוטלת הנעה בין שתי קצוות, בין תעתוע לאמת, בין דמיון למציאות. מוזמנים להיכנס ולקרוא ולצאת ...