נגיד שאנחנו מאמינים לך שבאמת לא ידעת כלום, אדוני ראש הממשלה, מה יש לך לומר לציבור על הפרשה ומה עומד ...