התייחסות אחראית לרכושכם, כוללת הגנה עליו מפני בלאי, לכלוך, השחתה או גניבה. מי שנוהג לעמול בגינתו, יודע שעל-מנת לשמור בצורה ...