מבריק ומטלטל. מעגל האלימות אינו נוטש לעולם. היא גדלה בבית עשיר והיה לה כל שרצתה בגשמיות. אך חום משפחתי היה ...