מהנדסים מתכננים מעצבים וכל השאר אינם מספקים רק כישורים מעשיים כגון היכולת לשרטט וליצור רישומים ומפרטים טכניים. מעבר לכך, יש ...