"אבקועים" הם צאצאים של בעלי חיים, בעיקר זוחלים, הבוקעים מביצה כשהם דומים בצורתם לפרט הבוגר ומסוגלים לתפקד באופן עצמאי. זהו ...