קוורץ הוא חומר שמוגדר כמינרל סיליקטי. זו קבוצת המינרלים החשובה בין המינרלים יוצרי הסלעים. במינרלים הסיליקטיים מצוי אטום הצורן במרכז ...