משפט חזק מתוך הצגת היחיד ''למקרה שלא אהיה בסביבה'' שמשחק ב''צוותא 2''. ההצגה המבוססת על כתביה של יעל שמחה פזואלו ...

ההצגה "למקרה שלא אהיה בסביבה" מבוססת על ספור חייה וכתביה של שמחה יעל פסואלו 1970-1913. בהצגה מסופר סיפור חייה של ...