ליפול ולקום מחדש, להאמין בחיים ולמצות אותם עד הרגע האחרון. ...