זה מתחיל מביקור רגיל אצל הרופא במטרה לבצע בדיקה רפואית שגרתית אבל אז הרופא אומר שמשהו בבדיקה לא נראה תקין ...

כמו רולטת הימורים החיים עכשיו. כמעט כל דבר הוא בע"מ. נו ביגי, לא ביג-דיל אני חושבת לעצמי...אל תעשי מהחיים האלה ...