שירו של אביחי הוא אמצעי נוסף להתבוננות. ההורים שלנו הם כוח עליון עבורנו עד גיל 6 כל מה שהם ...