בכל נפש, יש לה עם בואה לעולם, עוד לפני שקבלה עליה גוף, יש לה מנגינה… בכל מנגינה יש לה רגש ...