יש בספר צד שמאד אהבתי, הצד שמתאר את יחסיו עם ילדיו ועם הוריו. חלק מהסיפורים הצחיקו אותי והקריאה היתה משביעה ...