קריאה לאבא'לה ...

אבא'לה תקרא. תקרא אבא'לה תקרא. יום מיוחד היום. ...