גילוי נאות, הייתי מוזמנת להשקה לא חשוב אם אתם בגן, ביסודי, בחטיבה או בתיכון, כולם צריכים תיק. ובקרביץ יש תיקי ...

מי אמר מיתון? חנויות חדשות ממשיכות להפתח מדי יום ופונות לסוגי לקוחות שונים. ביקרתי בשלוש חנויות שנפתחו בחודשים האחרונים וחזרתי ...