בעיירת כורים קטנה וענייה בצפון צילה מצליחה נערה קטנה להביא את עולמו הקסום של הקלונוע בפני התושבים. ...