מטיילים במגפיים-פסטיבל חורף בכרמל,ריח האדמה ספוגת גשם ראשון אור וטבע בכרמל,טיול חורף.שמחת האדמה ...