מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו ("המדיניות") מתארת את איסוף ועיבוד המידע אודות משתמשות ("משתמשות" או "אתה") אתר סלונה, המופעל על ידי חברת מקאן תל אביב בע"מ ("החברה", או "אנחנו"), וכן בשירותים אחרים שהחברה מציעה דרך האתר ("השירותים"). מדיניות זו הינה חלק מתנאי השימוש, אשר ניתן למצוא ב: http://saloona.co.il/privacy ("תנאי השימוש").

אנא קרא/י מדיניות זו בעיון. מדיניות זו מוסיפה על האמור בתנאי השימוש ולא גורעת מהם בשום צורה. במידה ואינך מסכימה לתנאי מדיניות זו, עליך לחדול מכל שימוש באתר החברה. מדיניות זו מנוסחת בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד, ומיועדת לכל המינים.

כללי

■ אינך נדרשת על פי חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו. שיתוף מידע אישי אתנו תלוי ברצונך והסכמתך.
■ השירותים שלנו מיועדים למשתמשות מעל גיל 18. קטינים מתחת לגיל זה אינם מורשים להירשם לשירותים או להשתמש בהם.
■ זכותך לעיין במידע האישי המעובד אודותיך בחברה. את יכולה לבקש לעיין במידע זה, ובנסיבות מסוימות לבקש לשנות או למחוק אותו, כמוסבר להלן.
■ אנחנו לא מוכרים מידע אישי אודות המשתמשות שלנו לצדדים שלישיים לשם מטרותיהם המסחריות. אנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים רק על מנת לספק את השירותים למשתמשות שלנו, או בנסיבות מוגבלות אחרות המפורטות להלן.
■ אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע למידע אישי אודותיך, שלחי לנו דוא"ל לכתובת: info@saloona.co.il

מידע שאנו אוספים

מידע סטטיסטי

1. החברה אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, וכו'. החברה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics ושירותים דומים.

מידע אישי

"מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

2. רישום לניוזלטר. במידה ובחרת להירשם לקבלת ניוזלטרים, מידע שיווקי ומידע פרסומי מאת החברה, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת הרישום – הכולל כתובת הדוא"ל.
3. צור קשר. במידה ובחרת לפנות אלינו באמצעות "צור קשר", אנו אוספים את המידע שמסרת לנו לצורך השארת הודעה, לרבות שם, כתובת דוא"ל ותוכן ההודעה.
4. מאגר כותבות סלונה – הבלוגריות. במידה ובחרת להירשם למאגר כותבות סלונה אנו נאסוף עליך מידע מסוים במסגרת הרשמתך, מידע זה כולל: שם משתמש, סיסמה וכתובת מייל.
5. שימוש ב- Cookies. אנו משתמשים בקבצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים ולצרכים שיווקיים. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר. קבצי עוגיות ו/או טכנולוגיות דומות אחרות שאנו מטמיעים באתר כוללים: Google Analytics, Facebook Tag, Instagram Tag ועוד.

שימוש שאנו עושים במידע מהאתר שלנו

6. השימוש במידע שנאסף במסגרת האתר והשירותים ייעשה רק על פי מדיניות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:

6.1. כדי לאפשר לך לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ולשפר את חוויית המשתמש שלך.
6.2. תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת האתר והשירותים.
6.3. איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.
6.4. לצרכים מסחריים ושיווקיים של החברה, לרבות הדגמת יעילות האתר והצגת פרסומות מותאמות אישית באמצעות באנרים.
6.5. במידה ונרשמת לקבלת דיוור מאת החברה, נעשה שימוש בפרטים שמסרת לצרכי דיוור זה.

מסירת המידע לצדדים שלישיים

7. מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ובשירותים. מידע זה לא יזהה משתמשות באופן אישי.
8. בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף עליך באתר במקרים המפורטים להלן:
8.1. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע שנאסף;
8.2. בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמשת או לחברה;
8.3. במקרים של הפרת תנאי השימוש או ביצוע באתר של פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
8.4. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, עם החברה.

אבטחת מידע

9. החברה מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על המידע שהחברה אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

דיוור שיווקי

10. במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מהחברה, נשלח אליך מידע, הצעות ופרסומים הקשורים לפרסום של סלונה. הנך מאשרת כי את מסכימה לקבל דברי פרסומת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו לצורך זה. אם אינך מעוניינת לקבל דברי פרסומת כאמור, אזי תוכלי בכל עת לבטל את הסכמתך בדיוור עצמו אוו להסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: info@saloona.co.il

מימוש זכותי לעיין ולתקן את המידע אודותי

11. הנך רשאית לבקש לעיין במידע אישי שמוחזק בחברה אודותיך. תוכלי לעשות זאת על ידי משלוח בקשה לעיון במידע לכתובת: info@saloona.co.il
12. במידה ומידע אישי אודותיך אינו מדויק או מעודכן, אנא עדכני אותנו על ידי שליחת דוא"ל בנושא.

שמירת מידע אישי

13. אנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת על מנת: (א) להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, (ב) להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות, (ג) לניתוח ושיפור השירותים (ד) ובהתאם לדין החל.
14. נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.

פני אלינו

15. לשאלות בנוגע למדיניות זו הנך מוזמנת לפנות אלינו למייל info@saloona.co.il