ביטוח צד ג' – בשביל שתהיו רגועים

צד ג' הוא גורם המעורב בקשר בין שני צדדים, אינו קשור אליהם, אך פעולה הקשורה בו משפיעה על היחסים ביניהם.

בהקשר הביטוחי, ההסכם נעשה בין המבוטח לחברת הביטוח וכשמדברים על ביטוח צד ג', הכוונה היא לפיצוי שיינתן לגורם שלישי, עקב פגיעה ע"י המבוטח. הביטוח מכסה בעצם את אחריות המבוטח כלפיו וכך הוא יכול לקבל את הפיצוי. בהינתן פגיעה כזו, ביטוח צד ג' יכול לעשות את ההבדל בין אירוע לא נעים לבין אסון כלכלי של המבוטח.

ביטוח צד ג' לרכב
פוליסת צד ג' המוכרת ביותר היא ביטוח צד ג' לרכב. זאת כיון שבתאונות לעיתים נפגעים צדדים נוספים מלבד המבוטח, כמו הנהג, הנוסעים, רכבים אחרים ועוברי אורח. יש שני סוגים של ביטוח צד ג' לרכב:

  • ביטוח עבור פגיעות גוף – כלול בביטוח החובה. הוא כולל פיצוי של צד ג' עבור טיפולים רפואיים שידרשו בעקבות פגיעה של הרכב המבוטח וזאת כיוון שבישראל רוצים להבטיח שאף אחד לא יצטרך לשלם מכיסו עבור טיפול רפואי בעקבות תאונה. אם יש לכם רכב, כנראה שיש לכם גם ביטוח חובה שכולל את צד ג'.
  • ביטוח רכוש – בעצם מבטח את האחריות שלכם לנזק שנגרם לאחר, בעקבות פגיעה של הרכב שלכם. האחר יכול להיות רכב נוסף על הכביש, הולך רגל, או כל אחד שפגעתם ברכושו (גדר של בית, עמוד חשמל, גינה וכיו"ב). הוא אינו ביטוח חובה מבחינת החוק בישראל, אבל לא כדאי לעלות על הכביש בלעדיו, כי במידה וחלילה תפגעו ברכושו של מישהו ואינכם מבוטחים -הוצאות הפגיעה יחולו עליכם והן יכולות להגיע גם למאות אלפי שקלים. הביטוח אינו כולל פגיעה ברכוש שנעשתה בזדון.
    את גובה הפרמיה אתם יכולים לקבוע בהתאם לגובה הפיצוי אותו אתם מעוניינים לרכוש – מידת הסיכון של חברת הביטוח. בחלק מחברות הביטוח ניתן להוסיף ביטוח רכוש לביטוח המקיף, כדי לשפר את התנאים, אך ניתן גם לרכוש אותו עצמאית (למשל, במקרים כמו רכבים ישנים, שמחירם לא מצדיק לבטח אותם).

פוליסות ביטוח צד ג' נוספות

ביטוח צד ג' לרכב היא אמנם המוכרת ביותר, אבל היא לא היחידה. גם בביטוח דירה מוכל בדרך כלל ביטוח צד ג', שמכסה אתכם במקרים של פגיעה בשכנים במקרים של נזילת מים לדוגמה, או רשלנות המבוטח. הביטוח בעצם מכסה את המבוטח, בני ביתו ואת העובדים בביתו אם יש כאלו, מפני תביעת נזק בגוף וברכוש של צד ג' עד הסכום הנקוב בפרמיה. מעבר לסכום שסוכם, ההוצאות מושטות על המבוטח, אך ניתן להגדיל את הפרמיה ואיתה גם את סכום הפיצוי.

פוליסות נוספות הכוללות צד ג' הן פוליסות ביטוח מסחרי ויש לא מעט כאלו, המציעות כיסוי לנזקים שנגרמו ללקוחות, ספקים ושותפים עסקיים, בדומה לביטוח דירה. יש אפילו פוליסות שמציעות ביטוח צד ג' לנזקים שנגרמו כתוצאה ממתקפת סייבר. גם בביטוח נסיעות לחו"ל יש אפשרות להוסיף ביטוח צד ג', למקרה שמישהו אחר נפגע ע"י המבוטח.

השתתפות עצמית

בכל פוליסות ביטוח צד ג' עבור רכוש, ישנו סעיף של השתתפות עצמית, שגובהו משתנה. אם גובה התביעה נמוך מסכום ההשתתפות העצמית, אין טעם לתבוע את חברת הביטוח ולפעמים גם אם סכום התביעה גבוה יותר, אבל לא בהרבה, לא כדאי לתבוע. אמנם תשלמו גם את ההפרש, אבל תיחסך לכם התייקרות הביטוח בעקבות תביעות. בעצם, סעיף ההשתתפות העצמית מאפשר להוזיל את מחיר הפרמיה שאתם משלמים עבור הביטוח.