אסון נחל צפית: האומץ לחשב מסלול מחדש

פרסום השתלשלות האירועים שקדמו לאסון בנחל צפית מחייב אותנו לעצור ולחשוב על המנגנונים שהופעלו, על החשיבה שהובילה להחלטות שהתקבלו וללמוד מכל אלה משהו על עצמנו