המועמדות 2019: יעל גרמן, כחול לבן

"אם אנו חפצים באחדות ובחופש דת, מצפון, חינוך ותרבות, אם אנו רוצים לחיות בחברה שוויונית, אנחנו חייבים לעגן את השוויון בחוק יסוד שיבטיח לנו את המשך צביונה של המדינה כיהודית ודמוקרטית"