בוחרות ובוחרים ברשימה שווה

ייצוג שוויוני של נשים בשלטון המקומי הוא הכרח מוסרי ודמוקרטי והוא גם טוב להתנהלות הרשויות. בבחירות המקומיות הצביעו לרשימות עם ייצוג נשי ראוי