Time Out

בדיוק הזמן הנכון לפסק זמן רוחני לצד פסק זמן של עלית ( ממצות כמובן)

השילוב הנהדר הזה של "והגדת לבנך" בו אנו מבינים מאין באנו ולאן אנו הולכים

עם אכילה בלתי פוסקת של נסורת במילויים שונים יוצרת בי שמחה ולאות משולבים.

יושבים או נכון יותר רובצים, מבקרים, חברים, משפחה, ביער, בפסטיבל בובות בערד,

בחורה עם מחשב נייד

בדיוק הזמן הנכון לפסק זמן רוחני לצד פסק זמן של עלית ( ממצות כמובן)

השילוב הנהדר הזה של "והגדת לבנך" בו אנו מבינים מאין באנו ולאן אנו הולכים

עם אכילה בלתי פוסקת של נסורת במילויים שונים יוצרת בי שמחה ולאות משולבים.

יושבים או נכון יותר רובצים, מבקרים, חברים, משפחה, ביער, בפסטיבל בובות בערד,

עוזבים את טרדות הפרנסה ליום שאחרי לצד ההפחדות של נציגינו המתלהבים

החדשים מהכנסת ונושמים את ניחוחות אביב מאובקים בחולות המדבר.

אחלה ימים לפסק זמן ולשיחות ורוחות מדבר.

מועדים וזמנים לששון

בני שייט

http://perfecthr.org הרצאות \ה אנחנו