Things I did that nobody noticed

בחורה עם מחשב נייד

אלו הציורים של האומנית הבריטית שרה האק, שהוצגו בביאנלה של ברלין 2018.

לכאורה עוד קובץ ציורים מופשטים מעולמה הפנימי של האומנית.  אחרי ההסבר כבר הפך הקובץ לפחות בנאלי ולעשיר במשמעות:

שרה האק, אושפזה במחלקה סגורה בבית חולים לחולי נפש. אחרי בקשות חוזרות ונישנות קיבלה קופסת צבעי פנדה.

היא ציירה עם צבעי הפנדה, שהובילו אותה, לדבריה, להחלמה.

קיר שלם במוזיאון  מולא בציוריה מאותה תקופה. היא החליטה על פריסת ציוריה בתערוכה הזאת, ועל המיבנה בה ייתלו הציורים.

והמבנה אכן , רב משמעות שמאפשר מן תצפית קלינית הנתונה לפירושים מגוונים, על חומרי הלא מודע של האומנית.

הציורי צוירו בצבעים עזים , ומביעים תנועה בין השלם למפורק בין שולי המיצג המביעים מבנים מפורקים בצבעים רכים  לאמצע המגובש יותר, בצבעים עזים .

נקודות , עיגולים קשורים ומפוזרים כל אלו ובעיני תמונת מצבה המתגבש ומתפורר לסרוגין, או תאור מצב ראשוני  של התהוות.

לעיתים הרגישו לי הציורים כתאור התפחות עובר , או תינוק בשלביו הראשונים בחייו.

תמונת מצב של כוחות וחיוניות שמתגבשים אט אט למרכז אחיד שביר אך נוכח בצבעוניותו ,

כמו נישמתה המטולטלת בדרכה להבראה.

התרשמתי מהאומץ של החשיפה העצמית באמצעות האומנות .

שאפו על הדרך שרה האק  !

 

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪sara haq artist‬‏

Sara Haq, Things I did that nobody noticed (but that changed everything), 2018, installation view, 10. Berlin Biennale, KW Institute for Contemporary Art, Berlin, courtesy Sara Haq, photo: Timo Ohl