the black sea

בחורה עם מחשב נייד

הים השחור יכול היה להיות ימה של מים מתוקים
ההבדל בין ים לימה.ש ימה הינה סוג בריכה היא יכולה להיות ענקית כמו ימת בייקל שנמצאת בסיביר ששטחה גדול משטח מדינת ישראל בחמישים אחוזים.
וים בלי קשר לגודלו הינו פתוח לאוקינוס כלשהו. כך הים התיכון פתוח לאוקיונוס האטלנטי וים סוף פתוח לאוקיונוס ההודי. ים המלח למרות שמו הוא לא ים שכן אין לו מוצא לים הוא דומה לכנרת שהינה ימה.
הים השחור הוא בעל ריכוז מלחים נמוך יחסית לשאר הימים שכן הוא מקבל הזנה ממספר נהרות ואם הוא היה ימה אז הוא יכול היה להיות מקור אגן של מים מתוקים שמיועדים לשתיה השקיה וכו. אבל לים השחור יש תפקיד חשוב לא פחות הוא מוצא לים עבור מספר המדינות בולגריה רומניה רוסיה אוקראינה וגאורגיה. לרוסיה יש עוד דרכי יציאה לים. לשאר המדינות שצוינו כאן הים השחור מהווה מוצא יחידי עבורם לים.
אפשר ליצור כמובן ליצור ימה שלא בכל שטח הים השחורשכן הים השחור גדול פי חמישה עשר מהימה הגדולה ביותר כאמור ימת בייקל. העניין שיצירת ימה הוא פרווקט הנדסי ענק יקר ואי אפשר לדעת את ההשלכות שלו.
מה כן אפשר לעשות כדי לנצל את המים של הנהרות? פשוט שאיבה של מים מהנהרות רגע לפני שאותם מים נשפכים לים השחור.
מה עושים עם אותם מים כלומר איפה יהיה אגן ניקוז? ליצור אגן ניקוז זה אפשרי צריך שטח בעל מבנה של אגן או ליצור אגן כזה.וכן צריך משאבות אם אותו גבוה ממוצא נהר כלשהו או תוואי למים. ואפשר פשוט להזרים את המים לצריכה שוטפת כל אזרח צורך בערך חמישה עד עשרה מ"ק של מים בחודש וכן גם החקלאות צורכת מים כמו גם התעשייה. אז הזרמה של מים גם בלי אגן ניקוז יכולים לענות על הצרכים של המדינה. וכן אם מי הנהרות טובים לשתיה ברמה של מים מינרלים אז יהיה גם תעשיות שיבקבקו את המים לשיווק כמים מינרלים. ויש כידוע ביקוש למים מינרלים.