PS ליסבון מציעה מהפכה בתחום התחבורה והדיור הציבורי

בחורה עם מחשב נייד

תכנית הבחירות הלאומיות של PS תדרוש מעתה את התחייבותם של המועמדים על ידי כל מחוז. ישנן גם הבטחות ספציפיות למטרופולין ליסבון בנושא בריאות, ניידות, חינוך, איכות הסביבה וביזור.

מרקוס סה (Marcos Sá), רכז משרד הלימוד של FAUL, דיווח ל-PÚBLICO כי ההצעה להתחייבויות המועמדים למחוז ליסבון הוגדרה בדיון בו היו מעורבים נשיאי המועצה, הנוער הסוציאליסטי, מספר מגזרים שונים, איחוד הנשים הסוציאליסטיות, חברים נוכחיים ועובדים עצמאיים.

הפדרציה העירונית של ליסבון (FAUL) מציעה חבילה בת 12 צעדים, להשלמת תוכנית הבחירות הלאומית-סוציאליסטית. אחד הצעדים הנו יצירת מסלולים נוספים לפיתוח המטרו בעיירות לורס, אוראס, אודיסלס ואמדורה, אשר יעבדו באופן משלים למטרו ליסבון. זהו פיתרון מהיר יותר וזול יותר מאשר הרחבת רשת המטרופוליטנו הנוכחית.

בנוסף לאמצעים שונים בתחום הניידות, ישנן הצעות בנושא דיור, בריאות, חינוך, אספקת מים, ביזור, חברה דיגיטלית, ואפילו טביעת הרגל האקולוגית של מערכות הבחירות.

נושא הניידות הוא אחת הבעיות הגדולות באזור, ולכן הסוציאליסטים רוצים שהמחוקק הבא יתמקד בהעמקת מערכת הרכבות/המטרו המחברות בין הכתרים העירוניים השונים, באמצעות תוכנית תחבורה משולבת בקנה מידה מטרופוליני. כעת צפויה השקעה רבה בקווי ה-CP של Cascais ושל Sintra, הרחבת המטרו לעיריות אחרות עם מטרו קרקעי, והרחבת פעילותה של קאריס (Carris) לרמת המטרופולין. כל אלה ישולבו עם יצירת תאי חניה בכל קהילה, באדמות עירוניות או מדיניות, ויצירת "רשת תחבורה מטרופולינית" שתוכל לשמש גם אנשים קשישים.

נקודה קריטית נוספת היא דיור, לכן הסוציאליסטים מציעים ליצור מאגר מידע מטרופוליני של בקשות דיור והיצע מכל העיריות. לשם כך, נדרש להשקיע בדיור ציבורי בר-השגה. זאת לפי מסמך ה-FAUL עם 12 ההצעות למטרופוליטן ליסבון (AML), שהיו חשופות ל-PÚBLICO. נוסף על כך, הובטח כי תוכנית ה-Porta 65 Jovem  תפותח, ותותאם לתוכנית השכירות ברת-ההשגה. בתחום זה, הסוציאליסטים מציעים להקים בתי מגורים באוניברסיטאות בעיריות השונות של AML.

בחינוך, PS-Lisboa מציעה ראשוניות בהשקעה לשירותי טרום-חובה, המבטיחים היצע רב יותר בערים. בתחום הבריאות, היא רוצה לחזק את מערכת המשכיות הטיפול, ואת מיומנויות התמיכה בדמנציה.

בתחום איכות הסביבה, מוצעת "פשרה מטרופולינית" בין העיריות והמדינה – הסרת אסבסט מכל מבני הציבור בארבע השנים הבאות, במימון של קרנות סביבתיות, ובניית צינור מים מליסבון לאלמדה (Almada) המאפשר לכתר המטרופוליני הצפוני גישה למים מהדרום.

ישנה הצעה נוספת, של קיום "קמפיין בחירות ירוק" ללא מתנות מפלסטיק, עם מכוניות חשמליות והיברידיות, ונטיעת עצים באזור כדי לפצות על טביעת הרגל האקולוגית. התכנית אמורה להתחיל כבר בספטמבר.

בתקופה בה הביזור לא הושלם אפילו עד חציו, הסוציאליסטים כבר רוצים להיערך לבחירות הישירות של האסיפה המטרופולינית לשנת 2021, שעשויה להוות מנהלת מטרופולין, עם יכולות וקרנות משופרות.