נשים ראויות לפרס ישראל, בזכות, לא בחסד

כן, יש דברים יותר דחופים מפרס ישראל ויותר חמורים וקשים מזה שנשים לא מקבלות אותו, אבל הזלזול בנו הוא תמיד אותו זלזול וזה דבר אחד שיש בידינו לשנות