מלחמת ההישרדות של נתניהו מקרבת אותנו לאנרכיה

נאומו של נתניהו אחרי פרסום ההחלטה להעמידו לדין קירב אותנו עוד קצת לכאוס הצפוי. ביבי לא ישאיר פצועים, הוא ימות עם פלישתים ואיתו, ימוטט על ראשינו את הדמוקרטיה