המועמדות 2019: מהרטה ברוך רון, מרצ

"אחד הדברים שהכי מקשים על נשים הוא חוסר השוויון בטיפול בילדים ובבית. הנושא רלוונטי במיוחד לפוליטיקה שם נדרשת זמינות כמעט טוטאלית"