LEAVE THE KIDS ALON – עזבו את הנוער לנפשו

חברי מועצת הנוער לא נכנעו הם גילו סובלנות , הבנות ישירו עם הבנים , אני מברכת אותם על כך. יש כאן שיעור ללמוד ממנו והוא שצריך לעשות עבודה בהבהרה והשרשה של ערכי הדמוקרטיה וזכויות הפרט בהן כלולות זכויות נשים כי הן פרטים בחברה.

בחורה עם מחשב נייד
החלטת מועצת הנוער בכפר סבא, לבטל את שירת הסולו של הבנות ולהחליפה בשירה של בנים ובנות יחד, בכנס תנועות הנוער להיום , אכן מעציבה.  אבל אי אפשר להאשים אותם או לכעוס עליהם. המבוגרים סללו את  הדרך לפה. הפיתרון שחברי מועצת הנוער נקטו בו  הוא טוב יותר מפתרונות שנעשו במקומות אחרים כמו הכנסת וכנסים אחרים ,בהן שירת נשים נעלמה כליל מהבמה.  חברי מועצת הנוער לא נכנעו  הם גילו סובלנות , הבנות ישירו עם הבנים , אני מברכת אותם על כך. יש כאן שיעור ללמוד ממנו והוא  שצריך לעשות עבודה בהבהרה והשרשה של ערכי הדמוקרטיה וזכויות הפרט בהן כלולות זכויות נשים כי הן פרטים בחברה. ובמובן זה חוזר למערכת החינוך, שמלפני שנים הפסיקה לקדם את הערכים האמיתיים של החברה הישראלית יהודית דמוקרטית ובממקום זה  היא מקדמת ציונים. אלה שגם שם מערכת החינוך  לא מראה הצלחה. כל איש עסקים יודע שעל מנת  לשפר תפוקה  צריך להשקיע בעובד- כאדם , במקרה שלנו זה התלמיד- הילד הנער האדם.

אילנה שושן.