מפלגת העבודה לאן? חמש הערות

טוב יעשה אבי גבאי אם יניח לנו לנפשנו ויאפשר לעבודה, שאותה הצליח לרסק באופן חסר תקדים היסטורי, להתחיל לנקות את ההריסות ולתכנן בניה מחדש