HHhH למוח של הימלר קוראים היידריך – לורן בינה

סיפור חייו האמיתי של בריינהרד היידריך ואת ההתנקשות בו תוך מעקב אובססיבי אחר סיפורם של המתנקשים

ארבע האותיות H בשם הספר הם ראשי תיבות של הכינוי שהוענק להיידריך בגרמניה הנאצית: "למוח של הימלר קוראים היידריך" (בגרמנית: Himmlers Hirn heisst Heydrich).

הספר "HHhH, למוח של הימלר קוראים היידריך", משחזר סיפור היסטורי אמיתי. את סיפור 'מבצע אנתרופואיד', מבצע ההתנקשות בריינהרד היידריך אשר היה ראש הגסטאפו, הפרוטקטוראט של בוהמיה ומורביה (צ'כיה), ראש שירותי הביון הנאצים, סגנו ויד ימינו (המסוכנת מאוד) של הימלר. מבצע ההתנקשות, שהוצאה לפועל במאי 1942, בידי לוחמי מחתרת צ'כוסלובקיים, שהצליח.

בריינהרד היידריך היה אחד מהאחראים המרכזיים לשואה, מי שהיה ראש הגסטאפו.

ב-1941 הוא מונה לממונה על הפרוטקטורט של בוהמיה ומורביה והשליט במקום משטר אימים, המבוסס על משלוח לעבודות כפייה, הוצאות להורג ללא משפט, ובמיוחד השמדת היהודים.

הוא גילם את דמות הנאצי המושלם לכאורה, האכזרי והיעיל, הלוחם והבירוקרט, שזכה לכינויים בלי סוף, "התליין מפראג", "האיש המסוכן ביותר באירופה" וכמובן הכינוי המזוהה עימו יותר מכל, שהוענק לו בשל חזותו הארית, "החיה הבלונדית".

ב-20 בינואר 1942 הוא ישב בראש "ועידת ואנזה", בה עוצב "הפתרון הסופי", והיה ראש מתכנניה של השואה.

הסופר מגולל מספר סיפורים המשתלבים ומשלימים אחד את השני.

סיפורו של היידריך מלידתו עד מותו, את התפקיד המכריע שהוא מילא בפיתוח מנגנון השמדת היהודים, ומה שכונה בשפה נקייה "הפתרון הסופי". בסיפור זה מתאר הסופר את חיי היום יום שלו כקצין גרמני שהקדיש את חייו הקצרים להרג של בני אדם.

סיפורם של הצנחנים הצ'כיים האמיצים יוזף גב'ציק הסלובקי ויאן קוביש הצ'כי שהיו חלק מחוליה בת ארבעה חברים מהמחתרת הצ'כית אשר אומנו על ידי הבריטים בלונדון ונשלחו לבצע את ההתנקשות בפרוטקטוראט היידריך. המצוד שנערך אחריהם בכנסייה. ואת הנקמה שהוציאו הנאצים לפועל בעקבות ההתנקשות  בכפר לידיצה מאחר ונחשד כמקום מסתור לפרטיזנים המקומיים.

תיאור קורותיה של צ'כיה ובירתה פראג, אחד המרכזים התעשייתיים הגדולים והחשובים ביותר של הרייך השלישי, ערב מלחמת העולם השנייה.

דו"ח מעקב אחר גורל היהודים באירופה בפרט ומהלך הפיתרון הסופי בכלל.

ועל הכול מנצח סיפור כתיבת הספר על ידי הסופר, התחקיר, ההתלבטויות ותהליך הכתיבה שנועדה להביא את הקורא לאירוע ההתנקשות בפראג, חודש מאי, 1942.

תיאור ההתנקשות וכל מה שקדם לה מתואר בצורה חיה ומרתקת ביותר. גדולתו של הספר היא באופן בו הסופר משתף את הקוראים בכל מערך הלבטים, התהיות, האפשרויות והמכשלות שעמדו בפניו בעת כתיבת הספר, וכך הופך הספר, לשיחה ישירה עם הקוראים על מלאכת הכתיבה, ולמסע כפול, לא רק בעקבות המאורעות ההיסטוריים וסיפור ההתנקשות אלא גם בעקבות תהליך הכתיבה עצמו.

HHhH למוח של הימלר קוראים היידריך, מאת: לורן בינה

HHhH / Laurent Binet

מצרפתית: רמה איילון

הוצאת: כנרת, זמורה ביתן

שנת הוצאה: 2013

מס' עמודים: 320

למוח של הימלר קוראים היידריך