החצר האחורית של החינוך החרדי

בגלל חוסר פיקוח על מוסדות חינוך חרדים קיימת אפליה קשה של עובדות ועובדי מוסדות חינוך אלה ששכרם נמוך משמעותית ושזכויותיהם נפגעות. ברכה דוידוביץ' נחושה לשנות את המצב

ברכה דוידוביץ'
בת 26, בוגרת החינוך החרדי שנחשפה לאפליה גזענית בקבלה לסמינר ובזמן שנמצאה ללא מסגרת החלה לחקור את תנאי ההעסקה של עובדות ועובדי חינוך במגזר החרדי והחליטה להיאבק בממסד ובמציאות המפלה