אדוני ראש הממשלה, באמת לא ידעת?

נגיד שאנחנו מאמינים לך שבאמת לא ידעת כלום, אדוני ראש הממשלה, מה יש לך לומר לציבור על הפרשה ומה עומד באמת מאחורי השתיקה הרועמת שלך?