בחירות 2019: החלילן מבלפור עשה זאת שוב

כך לא עושים מהפך: רוב המנדטים של עם ישראל נמצאים למטה בעם, במינוס 2, אי אפשר לעשות מהפכים בלי לבקר שם, בלי לחיות שם ובלי להביא משם נציגים