כן, הגיע הזמן שנהיה גברים טובים יותר

חשיבות הפרסומת של ג'ילט היא בגל תגובות הנגד שיצרה, לא פחות מהמסר של הפרסומת עצמה. מול הגל הזה אנחנו, הגברים, צריכים להתייצב, להשמיע קול ולתת כתף במאבק לאיזון מגדרי