המועמדות 2019: עאידה תומא-סלימאן, חד"ש-תע"ל

"בעולם מתוקן לא היינו צריכות שריון מקומות לנשים. נשים הן שוות והשתלבותן בכל תחומי החיים, לרבות איוש תפקידי מפתח בפוליטיקה ובספירה הציבורית הכללית, אמור להיות דבר מובן מאליו"