בחורה עם מחשב נייד
כל שאכתוב כבר כתבו לפני

כל שאכתוב, כבר כתבו לפני

אז למה, אין זה מפריע לי בכלל?

כבר כתבו סיפורים, שירים ומנגינות

חרזו שירים, עשו סרטים, הצגות
המציאו המצאות, טובות כאיומות,
למדו היסטוריה, המציאו תפילות ואמונות,
אך איש לא מסוגל לגבור על סופות, הצפות,

אדמות רועדות, מבלי התראה, הכל מחריבות

כמו מחלות,שאינן רצויות, גם לא צפויות,
דור בא, דור נעלם, עובדה ששוכחים, בני האדם,
קשה לקבל, גם אין, הרבה מה לעשות,
דבר המוקלט היום, לעד יתאים ,מי זאת רוצה לקלוט?

עוד לא נולד האיש, שהמציא הגלגל

האדם היום, כאדם שיהיה והיה,
האדם שהיה, כמו שיבוא, זה שאחריו,
זה שיהיה, גם הוא חושב, כאילו שלפניו,
בלעדיו, הגלגל יעצור, אם עוד לא נעצר….

כולם חושבים, הם המקור לכל

האמת לכ-ו-ל-ם ידועה, אין בה חדש, גם אין סוד,
אך איש האמת בעולם, ממש לא רוצה לקלוט…

כל שאכתוב, כבר כתבו לפני

אז למה, אין זה מפריע לי בכלל….

כל שאכתוב, כבר כתבו לפני