זמן שלי וזמן שלך

בחורה עם מחשב נייד
זמן שלי וזמן שלך
בליבי פורח היום
ובין ערביים
הזמן חמק לו בין הידיים
כזיעה רטובה
רחמי נטוש ממך
בשלותך עדיין לא פקעה
זמנך זמן של ילד
אני לוגמת ממשקה חיי
לעשות סימן לזמן
ובדמיוני מגיח עורב
ובפיו ורד צהוב
ומפריח את יום המחר
זמן לאן נעלמת?
המתן רגע קט….