אין דמי שכירות, אין תשלומי משכנתא- אך האב עדיין עשוי לשלם דמי מדור

בחורה עם מחשב נייד

בית המשפט המחוזי מחדש הלכה לרעת האבות הגרושים – האב אינו פטור באופן אוטומטי מלשלם עבור מדור ילדיו גם כאשר האם אינה משלמת עבור שכירות או עבור משכנתא.


על פי ההלכה שנהגה עד כה בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים האזוריים כאחד, ולכאורה גם על פי הגיונם הפשוט של הדברים, אביהם של קטינים לא היה נדרש לשלם עבור רכיב המדור, המהווה חלק מתשלומי המזונות, אלא אם כן הייתה קיימת לאם הוצאה מקבילה עבור מדור – דהיינו תשלומים חודשיים קבועים על חשבון דמי שכירות או משכנתא. למעשה, אם הייתה לאם דירה בבעלותה אשר לא רבצה עליה משכנתא – לא היה האב מחויב בדמי מדור. הוא הדין במקרה שהאם התגוררה ללא תשלום אצל קרובי משפחתה, או בבית בעלה החדש, יחד עם ילדיה. מנגד – אם הייתה לאם דירה, אך היא בחרה להשכיר אותה ולשכור דירה אחרת למגוריה עם הילדים – דווקא היה מוחל על האב חיוב.
לאחרונה, בתשעה בנובמבר 2014, שונתה ההלכה הנ"ל, ע"י כבוד השופט שאול שוחט, שופט בכיר ומוערך מבית המשפט המחוזי בתל-אביב, אשר פסק כי מתן פטור שכזה לאב במקרים בהם האם אינה משלמת הוצאה של שכר דירה או הלוואת משכנתא איננו דבר המובן מאליו.
בנסיבותיו של אותו תיק, במסגרת הליכי גירושין של בני זוג, הורים לשני ילדים, הטיל בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב על אביהם של שני ילדים לשאת ב- 40 אחוזים משיעור דמי השכירות בגין דירת האם והילדים. יוער כי זהו גובה החיוב הקבוע הנהוג בפסיקה עבור שני קטינים החולקים את קורת הגג עם אימם. אלא מה, זמן קצר לאחר מכן רכשה האם דירה למגוריה עם הילדים, והם עברו לדור בה. האם עשתה כן מתוך הכספים שקיבלה מכוח הסכם הגירושין שנחתם בין הצדדים. משכך, חדל האב לשאת ברכיב המדור, מכיוון שסבר לתומו כי אינו חייב עוד לעשות כן, כיון שההוצאה הזו לא הייתה קיימת עוד.
או אז עתרה האם לבית המשפט בתביעה לקביעת דמי מדור עבור הבן שנותר קטין עדיין באותה עת. בהתאם להלכה שנהגה עד לאחרונה, התביעה נדחתה ע"י בית המשפט לענייני משפחה, אגב הטלת הוצאות משפט על האם. האם הגישה על כך ערעור לבית המשפט המחוזי (עמ"ש 28592-05-13).
פסק הדין בערכאת הערעור נכתב כאמור ע"י כבוד השופט שאול שוחט, אשר מצא לנכון לקבל את הערעור וכן את עמדתה של האם, כי חיוב המדור בעינו עומד, או לפחות אינו מתבטל בהכרח. כבוד השופט סקר את הדין העברי, ממנו נובעת חובתו של האב היהודי לשאת במזונות צאצאיו ובמדורם, וקבע כי חיוב זה אינו תלוי ואינו קשור למיקומו של המדור, או לשאלת היותו מצוי בבעלות האם או שכור בלבד. כן אין נפקא מינא אם האם נזקקה להלוואת משכנתא או שרכשה את דירתה בלעדיה לצורך חיובו העקרוני של האב. במילים אחרות, אף אם אימם של הילדים אינה משלמת באופן שוטף דמים לשם מימון מדורם של הילדים, כך או אחרת מוטל על אביהם לשלם לידיה הן את מזונותיהם והן את מדורם.
בית המשפט הוסיף כי סכום או שיעור החיוב במדור ישתנה בהתאם לגילאי הילדים: עד הגיע הילדים לגיל שש שנים מדובר בחיוב במלוא דמי המדור המוטל על האב, ואילו לאחר מכן אין אליבא דכבוד שופט שוחט הלכה ברורה וחד משמעית, ויתכן שתעשה התחשבות גם ביכולת ההשתכרות של האם וברכושה היא.
ביטול חיובו של האב לא יעשה אפוא באורח אוטומטי ברגע שהאם מספקת לילדים מדור, וכל מקרה ייבחן לנסיבותיו. בין היתר תיבדק השאלה אם קיימת עלות בפועל של הדיור, אם לאו, אך רק כשיקול אחד בין כלל השיקולים לאורם תישקל השאלה אם יש לפטור את האב מן התשלום עבור קורת הגג.
הבסיס הרעיוני להחלטת כבוד השופט שוחט היה נעוץ ברציונל לפיו אין להתחשב בשאלה מה עשתה האם בכספה – האם חסכה אותו בבנק או שקנתה בעזרתו דירת מגורים, או שבחרה להשכיר את דירתה שלה ולשכור דירה אחרת לשימוש בפועל. בכל מקרה אמצעיה הכלכליים או ההון שבידיה לא השתנו, ואין מקום לשנות מחובתו של האב כפי שנקבעה קודם לכן עקב רכישת הדירה על ידי האם.
כבוד השופט שוחט קבע כי לא קיימת הלכה מחייבת של בית המשפט העליון בדבר שחרור האב מהשתתפות ברכיב המדור בכל מקרה ומקרה שבו אם הקטינים קנתה דירה למגוריהם ואינה משלמת תשלומים חודשיים בגינה.
בסופו של דבר פסק כבוד השופט שוחט כי התיק יוחזר שוב לערכאה דלמטא, על מנת שזו תבחן שוב את סוגיית חיוב האב במדורו של בנו הקטין וזאת בהתחשב בין היתר בחוסר העלות של המדור, בגילו של הילד ובהלכה שנקבעה. שני שופטי ההרכב האחרים הצטרפו לפסק דינו של השופט שוחט, ואף החיוב בהוצאות שספגה האם בערכאה הדיונית בוטל.
תקדים זה מספק למעשה הצדקה משפטית להטלת תשלום כספי על אבות בגין הוצאה שאיננה קיימת, או שאננה קיימת עוד, אצל האם. אף אם לא הייתה בנדון הלכה מאת בית המשפט העליון, עדיין פסק הדין שינה את ההלכה שהייתה נוהגת בפרקטיקה של הערכאות הנמוכות יותר, לפיה אם יש לאם דירה בבעלות, שלה או של אחרים, שלא רובצת עליה משכנתא, הרי שאין להורות לאב לשלם לה תשלומי מדור עבור הקטינים.

עו"ד אודליה אלטמן
אודליה אלטמן, עורכת דין ובעלת משרד עצמאי כ-28 שנה. עו"ד אודליה אלטמן עוסקת בדיני משפחה, כגירושין וירושה: צוואות, הסכמי ממון, מזונות, משמורת, חלוקת רכוש, אבהות, ידועים בציבור, פונדקאות ועוד. בנוסף לעבודתה משתתפת אודליה אלטמן כדרך קבע בתוכניות הטלויזיה והרדיו השונות ומשתפת את קהל הצופים והמאזינים בסוגיות מתחומי עבודתה.