תרגום לשיר הרומני "יעברו השנים"

בחורה עם מחשב נייד

התזכרי את הערב החורפי,

עת לראשונה נפגשנו את ואני

כמה אהבנו מאז וכמה סבלנו,

עת בים האהבה הסוער טבלנו

יעברו השנים,

והרבה חורפים,

לנצח בלבי את נצורה

אהבתי לך אצורה

אהבתנו טבועה,

בחותם של ערב חורפי,

לעולם לא תישכח,

בלב היא תישאר לעד.

תמיד בה ניזכר

ובלבנו נצטער,

שלא הצלחנו יחד להישאר

יעברו השנים,

יחלפו חורפים,

לנצח בלבי את נצורה

אהבתי לך אצורה

והנה השיר המקורי:

http://youtu.be/g6sonZnKEuI