תקדים – תביעת מזונות אינה מחייבת לשמש כיום הקובע לחלוקת רכוש (איזון משאבים) בין בני זוג

בחורה עם מחשב נייד

לראשונה בית המשפט המחוזי בתל אביב קובע פרמטרים למועד איזון המשאבים בין בני זוג שפרץ ביניהם סכסוך

ממתי יש לפסוק את היום הקובע לאיזון משאבים?
עד היום הנחת העבודה היא שהצבירות הכספיות של בני הזוג נאגרות ביום הנישואין ו"מסתיימות" בעת היפרדות הצדדים אלא שלעתים המציאות מורכבת יותר ולא אחת קורה שבני הזוג מגישים תביעות רכושיות מבלי להיפרד או שמתקשים להסכים להתגרש.
עד שנת 2008 קבע חוק יחסי ממון שאיזון משאבים נערך עם פקיעת הנישואין.
בשנת 2008 שונה החוק ולפיו אפשר להגיש עתירה לאיזון משאבים גם אם עדיין חיים יחדיו. נקבע כי בהעדרם של חיי זוגיות במשך תקופה של 9 חודשים, מתוך שנה, גם אם בני הזוג גרים תחת קורת גג אחת, זכאי כל אחד מבני הזוג לעתור לאיזון המשאבים.
התיקון לחוק לא עסק במועד לחישוב הזכויות ואיזונן אלא קבע שלא צריכים להתגרש כתנאי מוקדם להגשת תביעה לאיזון משאבים.

השיתוף הכלכלי בין בני הזוג מתחיל ביום הנישואין וככל שהיום הקובע לחלוקת הרכוש הוא מאוחר יותר הרי שהצד החלש יקבל יותר.

בפסק דין שניתן פה אחד בבית המשפט המחוזי בהרכב של 3 שופטים בראשות סגן הנשיא השופט שאול שוחט מוסבר לראשונה מהו המודל הנכון לקביעת המועד הקובע.

רפי שדמי
רפי שדמי

במקרה שלפנינו מדובר בנהג בקואופרטיב תחבורתי שיש לו זכויות סוציאליות המרוויח כ- 12 אלף שקלים בחודש לעומת אשתו המשתכרת כ 3000 שקלים בחודש. בני הזוג נשואים עד היום אבל בשנת 2008 הגישה האשה תביעת מזונות שהיתה במהותה תביעה הגנתית (שהאשה רוצה להבטיח מזונה). ב 2015 היא הגישה תביעה לאיזון משאבים אלא שבית משפט לענייני משפחה קבע שהמועד הקובע לאיזון המשאבים הוא שנת 2008. האשה ערערה באמצעות עו"ד רפי שדמי על פסק הדין.

מבחינת האשה, האיחור בחישוב מצבת הזכויות ולאיזון משאבים, פועל לטובתה ולזיכוייה באופן משמעותי (במקרה שלפנינו עוד 7 שנים).

 על פי השופט שוחט כדי לקבוע את מועד איזון המשאבים יש לבחון את מכלול נסיבות – תודעתיות ופיזיות. איתור היום שבו יעשו את איזון המשאבים מוסק ממכלול של נסיבות / פרמטרים. כך למשל האם בני הזוג חיים תחת קורת גג אחת, מקיימים חשבון משותף או שיתוף כלכלי, האם תשלומים מועברים מצד אחד למישנהו וכיוב'. במקרה שלפנינו קבע השופט שוחט כי כל הפרמטרים האלה לא התקיימו. בנוסף זקף ביה"מ לחובתו של הבעל את העובדה שלמרות טענתו לקרע בעטיה של תביעת המזונות, הרי שהוא לא הגיש תביעה לאיזון משאבים ולכן למעשה יש לראות בהגשת התביעה הרכושית בשנת 2015 כצעד המשדר ביטוי ממשי לרצון "לפרק את החבילה", לחלק את מה שיש ולאפשר לכל אחד מבני הזוג ללכת לדרכו.
עו"ד רפי שדמי סבור שמדובר בפסק דין תקדימי וחשוב שכן  פסק הדין מתווה הדרך לבחינה נכונה וצודקת של מארג הנסיבות במקרה הקונקרטי והגם שלבית המשפט למשפחה הסמכות לפסוק מועד מוקדם לפיו ״ייחתכו״ או יחולקו הזכויות, עדיין יש לעשות זאת במשורה ובהתאמה להתנהלות של בני הזוג. לאמור, אין ״ אוטומטיזם שיפוטי״ אלא סוג של ביקורת ובחינה שיפוטית של המקרה על כל צדדיו של הסכסוך.

עמ"ש 17 10 63474 יעקובי כרמלי ואח' נ' יעקובי