תמלול – על חוק האזנות הסתר

בחורה עם מחשב נייד

תמלול זוהי פעולה שבה מעבירים קולות לכתב. על התמלול לשקף במדויק את אופי השיחה, להקפיד על העברה מדויקת של המסרים ועל זהות הדוברים. פעולת התמלול נדרשת בתחומים רבים, אחד מבין התחומים הנפוצים הוא תמלול לבית המשפט. כאשר מגישים תמלול לבית המשפט יש להקפיד על תמלול מקצועי ומהימן ועל הקלטה חוקית. אם לא ביצעתם את ההקלטה באופן חוקי, בית המשפט לא יקבל את תמלול ההקלטה כראייה קבילה.

תמלול – על חוק האזנות הסתר

החוק מגדיר האזנת סתר כהאזנה שנעשתה בלי שאף אחד מהמשתתפים בשיחה מודע להקלטת השיחה. אם ביצעתם האזנת סתר בניגוד לחוק, לא רק שבית המשפט לא יקבל את תמלול ההאזנה כראייה קבילה, אלא אתם צפויים לעונש כאשר העונש המקסימלי הקבוע בחוק להאזנת סתר הוא חמש שנים.

תקנות האזנות הסתר נקבעו בחוק האזנות סתר התשל"ט – 1979. החוק מתיר לבצע הקלטה רק כאשר המקליט הוא משתתף פעיל בשיחה, להוציא מקרים הקשורים בביטחון המדינה או באישור של שר הביטחון או ראש הממשלה.

כדי שהקלטת והתמלול המצורף אליה יהיו קבילים בבית המשפט יש לעמוד במספר תנאים נוספים.

מכשיר הקלטה חייב להיות מכשיר תקין והמקליט יודע היטב את מלאכתו.

לא התבצעו בהקלטה ובתמלול המצורף אליה כל הוספה או השמטה.

אפשר לזהות בבירור את הדוברים בהקלטה.

כל הדברים נאמרו מתוך רצון חופשי ולא נעשה דיבוב בהקלטה.

התמלול של הקלטת חייב להיות זהה במדויק להקלטה.

 

גם לגבי התמלול המצורף להקלטה החוק מתנה מספר תנאים:

על התמליל להיות מצורף עם חוות דעת של מומחה או תצהיר מטעם בעל המקצוע שערך את התמליל המאשר את  האותנטיות של התמליל.

 אסור לשנות, להוסיף או לערוך את התמליל. הדיוק בתמליל הוא חובה. אם יש חלקים לא ברורים בתמליל אין לנחש או לשער את הנאמר, אלא להדגיש ולכתוב: לא ברור.

יש לפרט בתמליל ההקלטה את התאריך והשעה שבה התבצעה ההקלטה, את שמות הדוברים, את אמצעי ההקלטה וכל פרטים אחרים הרלוונטיים לנושא.

על עורך התמליל למספר את השורות והעמודים של התמליל. כדי למקד את השופט ולמנוע בזבוז של זמן מיותר יש למקד להפנות לראיות הרלוונטיות על סמך מספור השורות והעמודים.

כאשר אתם מגישים תמלול של הקלטה לבית המשפט גם הצד השני רשאי להשתמש בתמלול הקלטת, למרות שהוא לא ביצע אותה. לכן לפני שאתם מגישים את התמלול לבית המשפט שימו לב האם אין בתמלול ראיות העלולות לפגוע בכם.

אנו ב"ליצי תרגומים" מבצעים כל תמלול במקצועיות, בדייקנות וללא טעויות!

קראו עוד על תרגום מאמרים מאנגלית לעברית