תיעוד פעילות המוח כאבק וזבובים בגלריות סרפנטיין

pierre huyghe

שונות. אלו הן מערכות מורכבות בהן מרכיבים סימבוליים ואמתיים מתפתחים יחד ברשת דינמית ובלתי יציבה המורכבת מחפצים חיים ודוממים שתלויים זה בזה ובו בזמן מתהווים באופן עצמאי.
הויג טוען שאינו רוצה להציג משהו למישהו, אלא להציג מישהו למשהו. זה ניכר בתערוכה המרתקת שהוא מציג בימים אלה בגלריית סרפנטיין. התערוכה פתוחה בין ה-3 באוקטובר 2018 ל-10 בפברואר 2019

לפוסט המלא